Thành Long trao giải cuộc thi: “Khẩu hiệu 5s ý nghĩa nhất”

Nhằm đẩy mạnh việc thực hiện chương trình 5S cũng như khơi dậy khả năng sáng tạo trong mỗi cán bộ, CNV công ty cổ phần sản xuất điện tử Thành Long. Ngày 14/02/2020,  Ban 5S phát động cuộc thi “Khẩu hiệu 5S ý nghĩa nhất” trên toàn công ty. Cuộc thi nhận được sự hưởng ứng đông đảo của toàn thể cán bộ công nhân viên công ty. 

Ngày 20/02/2020, Hội đồng ban giám khảo đã chấm điểm một cách công tâm, kỹ lưỡng chọn ra được 3 khẩu hiệu hay và ý nghĩa nhất, tương ứng với 3 giải thưởng cao nhất. thuộc về các cán bộ công nhân viên sau:

1. Giải nhất:  500.000 VNĐ + Giấy chứng nhận

+ Khẩu hiểu dự thi: Thực hiện 5S không lúc này thì bao giờ?

+ Tên nhân viên: Vũ Xuân Vững

+ Mã nhân viên: TL-0068

+ Bộ phận: In sơn PCB3

trao giải cuộc thi khẩu hiệu 5s ý nghĩa nhất
Mr. Park Jae Hwan trao giải nhất cuộc thi khẩu hiệu 5Sý nghĩa nhất

2. Giải nhì: 300.000 VNĐ + Giấy chứng nhận

+ Khẩu hiểu dự thi: “ 5S vững vàng, sẵn sàng mọi thử thách”

+ Tên nhân viên: Nguyễn Thị Hồng

+ Mã nhân viên: TL-1437

+ Bộ phận: FQC1

Mr. Park Jae Hwan trao giải nhì cuộc thi khẩu hiệu 5Sý nghĩa nhất

3. Giải ba: 200.000 VNĐ + Giấy chứng nhận

+ Khẩu hiểu dự thi: “ 5S tốt là nền tảng hướng tới thành công”

+ Tên nhân viên: Nguyễn Thị Deo

+ Mã nhân viên: TL-0237

+ Bộ phận: OQC

Mr. Park Jae Hwan trao giải ba cuộc thi khẩu hiệu 5Sý nghĩa nhất

Sáng ngày 26/02/2020. Ban 5s có cuộc gặp gỡ các cán bộ công nhân viên có khẩu hiệu hay nhất tại phòng họp công ty để trao giải và lắng nghe các cán bộ công nhân viên thuyết trình về ý nghĩa cũng như tinh thần 5s trong khẩu hiệu của mình, các câu khẩu hiệu đạt giải sẽ được in và treo trong khuôn viên công ty nhằm nâng cao tinh thần quyết tâm đồng lòng thực hiện và duy trì 5s ngày càng phát triển.

 Mr. Park Jae Hwan trao giải cuộc thi
Mr. Park Jae Hwan trao giải cuộc thi

Ngay sau cuộc thi, Ban 5S đã thực hiện khảo sát thực tế, đánh giá tình hình thực hiện 5S tại tất cả các bộ phận, phòng ban trong toàn công ty. Tại Thành Long, 5S đã hiện diện trong nhận thức và tác động đến cách tổ chức công việc, môi trường làm việc của theo  đúng tinh thần:

+ Sàng lọc: Phân loại, di dời những vật dụng, trang thiết bị không cần thiết, có thể bán đi hoặc tái sử dụng.

+ Sắp xếp: Sau khi đã loại bỏ các vật dụng không cần thiết, tổ chức các vật dụng còn lại một cách hiệu quả theo tiêu chí dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy, dễ trả lại.

5S nền tảng vững vàng tiến lên

+ Sạch sẽ: Thường xuyên vệ sinh, giữ gìn nơi làm việc sạch sẽ, tổ chức vệ sinh tổng thể và tổ chức vệ sinh hàng ngày vật dụng và khu làm việc.
+ Săn sóc: Luôn luôn kiểm tra, duy trì 3S ở trên. Bằng việc phát triển S4, các hoạt động 3S sẽ được cải tiến dần dựa theo tiêu chuẩn đã đặt ra và tiến tới hoàn thiện 5S.
+ Sẵn sàng: Rèn luyện, tạo nên một thói quen, nề nếp, tác phong cho mọi người trong thực hiện 5S.

Thông qua cuộc thi “Khẩu hiệu 5S ý nghĩa nhất” Ban lãnh đạo và Ban 5S Công ty cổ phần sản xuất điện tử Thành Long mong muốn 5S không chỉ là khẩu hiệu hay mà còn là hành động đẹp, khuyến khích CBCNV tích cực thực hiện 5S để nâng cao năng xuất lao động và hướng tới Thành Long phát triển bền vững.

Share via: